[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

Results / Výsledková listina

 

Organised by


STU FEI URPI


  InnoC.at

  MicroStep-MIS

 

Sponsors

AVIR

MicroStep

KVANT
www.meranie.sk
www.kamery.sk
www.mikoskopy.sk

MicroStep-HDO

RLX
Electronic components
www.rlx.sk

Media partners

ATP Journal

PC Revue

IT NEWS

Project support

Automatizacia, n.o.
 
Europe
Project part-financed by the European Regional Development Fund and the city council of Vienna

 
 
 
 

Linefollower / Stopár

 1. [5:00,00] [0:15,60] [0:15,20]    Phobos (Ján Capák) zo Žiliny
 2. [0:22,80] [0:20,60] [0:17,90]    MyBug (Michal Novák & Jozef Šuriansky) zFEISTU
 3. [5:00,00] [0:31,00] [0:21,55]    Robík (Michal Macák a Miloš Veselý) z VUT Brno
 4. [5:00,00] [0:24,80] [0:23,60]    Truhlík (Jozef Šuriansky) zFEISTU
 5. [0:28,30] [5:00,00] [5:00,00]    Sinope (Ján Bačík, Dárius Gál) z Košíc
 6. [0:32,75] [5:00,00] [0:28,50]    Anna2 (Peter Kuťák) z Bratislavy
 7. [0:28,90] [0:30,00] [0:29,75]    Beanpole (Karol Pauchly a Peter Rabiansky) z Dlhej nad Oravou
 8. [0:32,50] [5:00,00] [5:00,00]    HENTO (Lukáš Pariža, Lijun Wu, Tomáš Lieskovský) z Trstenej
 9. [0:36,30] [0:37,20] [0:37,18]    Lobogo 1,2 (M. Lauko, M. Hodoň, T. Vančo, M. Gajdoš) zo Žiliny
 10. [5:00,00] [0:39,10] [0:38,70]    BOEklon (Andrej Pauliny) z Bratislavy
 11. [1:29,50] [1:17,40] [0:38,85]    Pablo II (Pavol Boško) zFEISTU
 12. [5:00,00] [0:41,60] [5:00,00]    Breadtree (Marek Sárený a Július Staš) z Chlebníc
 13. [5:00,00] [5:00,00] [0:42,65]    Bob (Tomáš Solarski, Zdenek Jonák) z Havířova
 14. [0:44,80] [0:46,40] [0:46,00]    Gauss (Andrej Osuský) z Bratislavy
 15. [5:00,00] [0:47,10] [0:47,30]    SafetyCar (Radim Stoklasa) z FIIT STU
 16. [5:00,00] [5:00,00] [0:47,40]    Old Man (Mike Brandl) aus Wien Austria
 17. [5:00,00] [0:47,70] [0:51,10]    Jacckobpf (Marek Bogyo) z Vráblov
 18. [5:00,00] [5:00,00] [0:49,10]    Dagmar (Vladimír Mihál) z Bratislavy
 19. [5:00,00] [5:00,00] [0:51,50]    Tryskáč (Michal Novák) zFEISTU
 20. [5:00,00] [0:55,60] [0:54,55]    Stopár JimBox (Michal Valíček) z Považskej Bystrice
 21. [1:17,40] [1:16,00] [1:52,90]    Manah-Manah (Andrej Osuský) z Bratislavy
 22. [1:22,60] [5:00,00] [1:27,25]    R.U.M. (Peter Stopko, Martin Wolf) z Košíc
 23. [5:00,00] [5:00,00] [1:40,50]    Vašek 1 (Vašek Hála) z Českých Budějovic

Note: Times in seconds for each run, 5 minutes for unsuccessful run ([5:00,00] - see rules).

Statistics: This category registered total 49 robots. Really did particicpate only 38, and only 23 from them did succeed in minimum 1 run. Only 6 robots did succesfully in the all 3 runs.

Pozn.: Časy sú v sekundách za jednotlivé pokusy, ak dráhu neabsolvoval celú, zaráta sa 5 minút ([5:00,00] - viď pravidlá).

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 49 robotov. Súťaže sa zúčastnilo už len 38, z toho dráhu absolvovalo aspoň raz iba 23 robotov. Z nich iba 6 malo všetky tri pokusy úspešné.

MicroMouse / Myš v bludisku

 1. 18,00 s 2:[00:16,00]    Dlžiansky potkan (Karol Pauchly a Peter Rabiansky) z Dlhej nad Oravou
 2. 19,00 s 1:[00:18,00]    Gauss (Andrej Osuský) z Bratislavy
 3. 19,00 s 2:[00:14,00]    Anna2 (Peter Kuták) z Bratislavy
 4. 23,00 s 3:[00:15,00]    Kryton (Miloš Veselý a Michal Macák) z VUT Brno
 5. 31,00 s 1:[00:20,00]    Chlebnický potkan (Marek Sárený a Július Staš) z Chlebníc
 6. 39,00 s 1:[00:38,00]    Manah-Manah (Andrej Osuský) z Bratislavy
 7. 42,00 s 1:[00:41,00]    ONTEH (Lukáš Pariža, Lijun Wu, Tomáš Lieskovský) z Trstenej
 8. 42,00 s 1:[00:41,00]    Myšlienka (Margarétka Pauchlyová s rodinou) z Dlhej nad Oravou

The first number is so called contest time (see rules) and then the best achieved time together with the number of run. The contest time counts also the penalties for the touch of the robot and total time spent in the maze.

Statistics: This category registered 20 robots. Actually only 12 of them did contest and only 4 from them was lost in the maze.

Uvedený je tzv. súťažný čas (viď pravidlá) a potom najlepší dosiahnutý čas s číslom pokusu. Súťažný čas zahŕňa aj trestné sekundy za dotyky a zohľadňujú aj celkový čas v bludiskou od štartu.

Vyčiarknuté roboty sa síce prihlásili, ale súťaže sa nezúčastnili.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 20 robotov. Súťaže sa zúčastnili už len 12, z toho cestu bludiskom nenašli iba 4.

MiniSumo

Final / Finále

 1. Robot F.E.A.R. (Miroslav Miklovic) z Hlohovca
 2. Robot Majster Július (Marek Sárený a Július Staš) z Chlebníc
 3. Robot Dagmar (Vladimír Mihál) z Bratislavy
 4. Robot JimBox (Lukáš Lúčan, Aleš Starý, Michal Mišík) z Považskej Bystrice


Prehuadná tabuuka vzájomných zápasov.

Group A / Skupina A

 1. F.E.A.R. (Miroslav Miklovič) z Hlohovca
 2. Majster Július (Marek Sárený a Július Staš) z Chlebníc
 3. INFRA-EYE (Dalibor Kadlíček) z Piešťan
 4. Vašek 1 (Vašek Hála) z Českých Budějovic
 5. Trasoritka (Karol Pauchly a Peter Rabiansky) z Dlhej nad Oravou
 6. Code Red (Mike Brandl) aus Wien
 7. Drak (Pepino Szylar) z Českých Budějovic


Prehuadná tabuuka vzájomných zápasov.

Group B / Skupina B

 1. Robot Dagmar (Vladimír Mihál) z Bratislavy
 2. Robot JimBox (Lukáš Lúčan, Aleš Starý, Michal Mišík) z Považskej Bystrice
 3. Robot StealthBot (Ondřej Kluger) z Českých Budějovic
 4. Robot JimBox 2 (Lukáš Lúčan, Aleš Starý, Michal Mišík) z Považskej Bystrice
 5. Robot Frenky (Martin Babocký) z Vráblov
 6. Robot Pepa 4 (Jozef Szylar) z RobozoruPrehuadná tabuuka vzájomných zápasov.

Baráž o postup do finále (na dva víťazné):

Stealthbot - JimBox2    1:0   0:1   0:1

- do finále postúpil JimBox2. V treťom zápase sa už už zdalo, že Stealthbot Jimboxa vytlačí, ale nestalo sa -- došli mu batérie.

Not participate / Hnutie nezúčastnených

Štatistika: Prihlásilo sa spolu 20 robotov. Súťaže sa zúčastnili síce len 13, ale aj tak sme z časových dôvodov súťažili v dvoch skupinách, z ktorých postúpili dvaja najlepší do finále.

Freestyle / Voľná jazda

 1. 103,4 dB   Robot zo stavebnice Merkur - Čistiar (Petrík Spurný) z Bratislavy
 2. 99,5 dB    Kraslicový robot Easter Rabbits Little Helper (Mike Brandl) aus Wien
 3. 99,4 dB    Robot Gauss mapujúci bludisko (Andrej Osuský) z Bratislavy
 4. 97,9 dB    Tancujúci Robot MyBug (Michal Novák & Jozef Šuriansky) z Bratislavy
 5. 97,2 dB    Robot MAT so 128 funkciami (Daniel a Samuel Furkovci) z Rendezu
 6. 93,6 dB    Lavínový robot Snowrescue (Jakub Bukovčák a Peter Bukovčák) z Novej Dubnice
 7. 93,0 dB    Futbalový robot Závisť (Maroš Blahovec, Jaroslav Brdjar) z Košíc
 8. 91,4 dB    Robot Ježko s pachovou stopou (Samuel a Daniel Furkovci) z Rendezu
 9. 88,8 dB    Robot Memetic - jaguár (Matej Kozlovský) z Dubnice nad Váhom
 10. 88,2 dB    Robot Bohuš - tank (Michal Hatnančík, Jaro Strnad) z Trenčína
 11. 87,9 dB    Modulárny robot DP 06 (Štefan Olešanský) z Trenčína
 12. 87,6 dB    Robot s kamerou Imotion (Marcel Nagy) z Trenčína
 13. 87,6 dB    Upratovací robot Bosorka (Kristián Bednár a Jozef Cupper) z Fiľakova
 14. 87,1 dB    Reklamný robot Extreme machine special edition 2006 Professional (Amir H. E. Mamaghani, Michal Bystrický, Michal Dzurilla, Jaro Dzurilla, Fillip Humaj) z Trenčína

Note: Applaus intensity was measured using superior integral soundmeter type 2240, kindly borrowed by Brüel & Kjaer Slovakia. Pozn.: Sila potlesku bola zmeraná kvalitným integračný zvukomer typu 2240, ktorý láskavo zapožičala firma Brüel & Kjaer.

Jury price / Cena poroty

Statistics / Štatistiky

Total numbers of 71 robots did participate:

Napokon teda súťažilo 71 robotov:

Celkový počet robotov je menší ako ich súčet v jednotlivých kategóriách, pretože niektorí súťažia všade.

Number of contestants / Počet súťažiacich:

Pripomienky a sťažnosti: balogh slimacik elf.stuba.sk

Comments: balogh snail elf.stuba.sk

[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2006 Katedra automatizácie a regulácie FEI STU
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel. +421 - 2 - 602 91 411.
Posledná zmena: 11. hája 2005, 23:16:46.
Zodpovedný človek: Richard Balogh.