[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

MARWYN

Author(s) / Autor(i): Dárius Gál, Ján Bačík


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: PIC16F84
Memory / Pamäť:
Freqency / Frekvencia: 4 MHz
Sensors / Senzory: 4x IR senzor (modulovaný)
Driven by / Pohon: 6x sevomotory
Powered by / Napájanie: 12 V (10 ks 1,2 V AA baterie)
Programmed in / Programovací jazyk: ASSEMBLER
Interesting / Zaujímavosti: Robot sa nedokáže otáčať, preto dúfame, že taktiež nedokáže nabúrať do steny tak, aby mu tento incident zmaril pojem o mieste, kde sa nachádza.
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis

Robot ovláda procesor PIC16F84, ktorý ovláda všetky servomotory, využívané po dvoch na posun vpred-vzad, výmenu podvozku (ako to myaslíme, uvidíte na súťaži), a na posun doprava-doľava. Informácie získava z intenzity odrazeného IR-žiarenia, ktoré neustále vysielajú vstavané IR diódy. Príjem zabezpečujú senzory na 36 kHz.


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2006 Richard Balogh a autori.
Posledná zmena: 15. marca 2006.