Otvorenie Spoločného laboratória mobilnej robotiky

(English version)

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave 19. decembra minulého roka slávnostne otvorili spoločné laboratórium mobilnej robotiky. Je to spoločné výskumno-vývojové a pedagogické pracovisko vytvorené z prostriedkov FEI STU, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a firmy MicroStep-MIS.

Fakulta Elektrotechniky a Informatiky  Microstep-MIS sr.o.  Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky

Foto02An.jpg

Prof. Václav Kalaš otvára laboratórium.

• Foto A. Lúčny

Za prítomnosti prof. Ing. Františka Janíčka, PhD., dekana FEI STU, prof. Ladislava Jurišicu, PhD., vedúceho Katedry automatizácie a regulácie, Ing. Jozefa Omelku, riaditeľa firmy Microstep-MIS a RNDr. Andreja Lúčneho, zástupcu FMFI UK otvoril laboratórium nestor Slovenskej robotiky, prof. Ing. Václav Kalaš, DrSc. Po prestrihnutí pásky zaželal laboratóriu veľa úspechov v budúcnosti. Prof. Janíček v prípitku zdôraznil význam takéhoto laboratória aj pre získavanie nových záujemcov o štúdium technických disciplín.

V úvodnej prezentácii činnosti laboratória, ktoré pôsobí na pôde FEI STU od 1. decembra 2005 zdôraznil Ing. Richard Balogh skutočnosť, že nezačína od nuly, ale nadväzuje na tradície Katedry automatizácie a regulácie, ako aj na výsledky neformálnej spolupráce všetkých troch zakladajúcich pracovísk v predošlom období.

Prítomným sme predstavili jeden z najvýznamnejších realizovaných projektov -- kresliacu Robotnačku, ktorá je využiteľná pri výuke základov programovania v jazyku Logo. Prítomní zhliadli aj ukážku práce v laboratóriu so vzdialeným prístupom cez internet.

Kresliaca Robotnačka.

• Foto Richard Balogh

Prítomní si potom so záujmom prezreli zatiaľ skromné vybavenie laboratória, ako aj projekty, na ktorých sa v súčasnosti pracuje - či už je to sledovanie pohybu robotov v známom prostredí kamerou, alebo už spomenutý vzdialený prístup do laboratória cez internet.

Okrem výskumno-vývojovej činnosti v oblasti mobilnej robotiky bude významným cieľom laboratória aj propagácia a popularizácia robotiky na verejnosti či už prostredníctvom prezentácií, workshopov alebo populárnej súťaže Istrobot.

Novému pracovisku želáme mnoho síl a trpezlivosti pri prekonávaní dojčenských chorôb. Záujemcov o spoluprácu radi privítame a osobne predvedieme naše výsledky. Informácie budú prístupné aj prostredníctvom internetovej stránky www.robotika.sk

Ing. Richard Balogh

Fotogaléria

Foto01St.JPG
Foto01St.JPG
Foto02An.jpg
Foto02An.jpg
Foto03An.jpg
Foto03An.jpg
Foto04An.jpg
Foto04An.jpg
Foto05An.jpg
Foto05An.jpg
Foto09An.jpg
Foto09An.jpg

Prezentácia

Ak máte záujem, tu je k dispozícii prezentácia o novom laboratóriu, žiaľ, bez súvisiacich videoukážok.

  1. Prezentácia [pdf., 7.4 MB].

Súvisiace odkazy

  1. Projekt Robotnačka.
  2. Laboratórium robotiky - vzdialený prístup.
  3. Súťaž Istrobot.

Komentáre© 2005 Richard Balogh.
Vytvorené: 20. decembra 2005, Doplnené: 21. decembra 2005.