Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1, Slovenská republika


srdečne Vás pozývame na prednášku

 

prof. Ing. Václav KALAŠ, DrSc.

Robotika včera, dnes a zajtra

 
v stredu 14. decembra 2005 o 14:00 hod. v zasadačke KAR FEI STU v Mlynskej Doline, miestnosť D-424.

 
Prednáška je spojená s premietaním videofilmu.

 
Tézy prednášky:

 
 
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť!

Fotografie z podujatia...

© 2005 Richard Balogh
Posledná zmena: 13. decembra 2005.