Kreslíme s obrom Rišom a Robotnačkou

 

V materskom centre Klbko sa stretávajú matky s deťmi na rôznych spoločných aktivitách, hrajú sa, klebetia ale aj počúvajú prednášky. Stredy sú vyhradené výtvarným dielňam (Kreslíme, lepíme, trháme...). A tak sa dostala do programu na 14. decembra téma Kreslíme s robotom a obrom. Obor bola postava z letného tábora, robota zahrala Robotnačka. Robotnačka je kresliaci robot, ktorý má pomáhať deťom pri výuke programovania v jazyku Logo. Je to celkom ľahké -- ak jej napíšete cez počítač fd 500 (forward = vpred), Robotnačka sa pohne dopredu a pritom nakreslí rovnú čiaru. Ak napíšete rt 90 (right = vpravo), zabočí o 90 stupňov doprava. Keď to zopakuje 4x, máme štvorček. K nemu dokreslíme už len strechu a máme domček. A domček deti poznajú a vedia k nemu dokresliť komín, okná, stromy v záhrade alebo aj slniečko...

Podobne vie nakresliť aj hviezdičky, stromy, rôzne ornamenty, alebo aj vytvoriť nejaké nápisy. S takoto výbavou sme sa vybrali do Klbka. Úlohou bolo pomôcť úbohému robotovi, ktorý nevie kresliť pekné obrázky a dotvoriť tie jeho jednoduché obrazce. Keďže Robotnačka kreslí dosť pomaly, pre istotu sme mali zopár obrázkov v zásobe (kreslili sme v noci, keď všetci spali). Ďeťom sme predviedli jeden domček, jednu hviezdičku a potom už si vzali pastelky a pustili sa do práce. Veru, ani mamičky sa nedali zahanbiť.

Deťom sa kreslenie páčilo, Robotnačka ich síce zaujala, ale jej výtvarné prejavy neocenili. Uznajte, že deti predsa len kreslia lepšie...

Obrázky

RobotnackaKlbko01.jpg
RobotnackaKlbko02.jpg
RobotnackaKlbko03.jpg
RobotnackaKlbko04.jpg
RobotnackaKlbko05.jpg
RobotnackaKlbko06.jpg
RobotnackaKlbko07.jpg
RobotnackaKlbko08.jpg
RobotnackaKlbko09.jpgDatabase connection failed:Unknown MySQL server host 'mysql.microstep-mis.sk' (20)