NUT 7E4

Autor(i): Amavet klub 808, Martin Hošek, Ondrej Škorňák

Základné údaje

Procesor: LEGO Mindstorms EV3
Veľkosť pamäte: podľa firemného popisu riadiacej jednotky Lego Min
Frekvencia: podľa firemného popisu riadiacej jednotky Lego Min
Senzory: Lego Mindstorms EV3 - 3x optický, 1x dotykový
Pohon: Lego Mindstorms EV3 - 2x malý motor
Napájanie: Akumulátor -Lego Mindstorms EV3
Programovací jazyk: RobotC
Zaujímavosti: Skonštruovaný z Lego dielov. Program je jedinečný výtvor Marina Hošeka.
Domáca stránka robota: http://trezor-nut.pageride.sk

Popis

Trezor s prístupovými kartami a PIN ochranou s 8 schránkami a pre 16 užívateľov