Pravidlá kategórie

Lietajúca výzva

Súťažná úloha

Zostrojiť lietajúci stroj, ktorý prejde vo vyhradenom priestore špecifikovanú dráhu pomedzi prekážky a preniesť do cieľa užitočnú záťaž v čo najkratšom čase. Piloti budú sútažiť na čas a môžu demonštrovať ich schopnosti rýchlych manévrov v trojrozmernom priestore. V prvom, pilotnom ročníku súťaže nemusí byť stroj autonómny, ale pripúšťame aj diaľkové ovládanie.

Činnosť robota

Základnou činnosťou je preletieť špecifikovanú dráhu vo vyhradenom priestore s užitočnou záťažou pokiaľ možno čo najrýchlejšie. Štartovať sa bude zo štartovacej čiary na zemi a v cieli bude cieľová čiara. Čas sa bude merať od vzletu zo štartovej čiary po pristátie na cieľovej značke. Dráha pre súťažiaceho bude usporiadaná podľa obr. 1.

Pohľad na priestor závodu
Obr. 1: Pohľad na priestor závodu

Špecifikácia

Vyhradený priestor je dlhý aspoň 10 m, široký 3 m a vysoký 3 m. Priestor je ohraničený ochrannou sieťou. Stroj má preletieť ponad prekážku vysokú 2m, potom cez kruhovú obruč s vnútorným priemerom 1,5 m a na koniec popod prekážku s výškou 1,5 m a šírkou 1,5 m. Vzdialenosť medzi prekážkami bude približne 2,5 m. Užitočná záťaž bude mať hmotnosť 250 g a bude ju predstavovať plechovka s energetickým nápojom, ktorú súťažiaci dostanú pri registrácii v deň súťaže. Záťaž musí byť pevne uchytená o lietajúce zariadenie.

Pohľad na priestor závodu
Obr. 2: Špecifikácia súťažného priestoru pri pohľade zhora

Rozmery a veľkosť lietajúceho robota

Robot musí byť lietajúci stroj, ktorý je schopný lietať vo výške 0 - 3 m. Lietajúcim strojom môže byť lietadlo, vrtuľník, multikopter alebo vzducholoď, s hmotnosťou do 2 kg. Nesmú prekročiť rýchlosť 10 m/s. Návrh vzducholode nesmie presiahnuť kváder s rozmermi 1x1x2 m. Všetky ostatné návrhy lietajúcich strojov nesmú presiahnuť kocku s rozmerom 1 m. Riadiaci dizajn autonómneho robota musí mať interakciu s človekom kedykoľvek.

Zabezpečenie a bezpečnosť

Nedodržanie bezpečnostných pravidiel povedie k diskvalifikácii. Vybavenie a prevádzka musí byť v súlade s platnou legislatívou. Súťaže sa môžu zúčastniť iba elektrické lietajúce stroje, ktoré musia byť jasne označené číslom registrácie. Pre vzducholode sa môžu použiť len nehorľavé a zdraviu neškodné plyny. Roboti nesmú mať ostré, alebo nebezpečné súčasti, okrem vrtúľ. Všetci účastníci sa zúčastňujú súťaže dobrovoľne a na vlastné riziko. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie lietajúcich strojov a zariadení súťažiacich.

Homologácia

Všetci účastníci môžu súťažiť len po absolvovaní homologácie. Táto kontrola bude vykonaná pred prvým letom a zahŕňa:

Poradie účastníkov a priebeh súťaže

Súťaž bude prebiehať vo vnútri (indoor). Rozlosovanie poradia bude formou súťažného pavúka stanovené tesne pred začatím súťaže. Účastníci musia absolvovať lietanie vo vyhradenom sektore, v stanovenom poradí. Každý súťažiaci robot/model môže lietať tri krát vo vylosovanom poradí. Ak sa však nedostaví do 1 minúty po výzve na štart, stráca právo absolvovať pokus. V prípade, že sa prihlási veľa súťažiacich, porota môže vyhlásiť kvalifikačné kolo. Rozhodca môže prerušiť kedykoľvek let.

Časové limity

Každý súťažiaci ma k dispozícii čas max. 5 minút na jeden pokus. Čistý čas súťažiaceho sa bude merať od doby, keď sa posledná časť spojená s lietajúcim zariadením odlepí od zeme. Časomieru zastaví riadne ukončenie v cieli. Ľubovoľný dotyk so zemou, ochrannou sieťou alebo prekážkou znamená penalizáciu 5 s.

Hodnotenie a ceny

Víťazom sa stane dron s najnižším dosiahnutým súťažným časom.

Okrem toho môže porota udeliť ďalšie ceny podľa vlastného uváženia - napr. za najobjavnejšiu konštrukciu drona, najelegantnejšiu konštrukciu, a pod.A samozrejme platia tiež všetky spoločné pravidlá.