MONTY

Autor(i): Boris Gymerský, deti z lego krúžku Montessori

Základné údaje

Procesor: NXT
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: NXT
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--