grik_mouse

Autor(i): Mikołaj Buchwald, Anna Dydio, Anna Kostrzewa

Základné údaje

Procesor: Microcontroller ATmega2560
Veľkosť pamäte: 256 KB of flash memory, 8 KB of SRAM, 4 KB of EEP
Frekvencia: 16 MHz
Senzory: ultrasonic sensor
Pohon: --
Napájanie: 9V battery
Programovací jazyk: C++
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: http://psychologia.amu.edu.pl/~grik/

Popis

Arduino Mega2560