Mechatronic Hand

Autor(i): Mateusz Bondar

Základné údaje

Procesor: ATmega328, ATmega32u4
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: C
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--