Vincit

Autor(i): Rudolf Hlaváček

Základné údaje

Procesor: ATmega16
Veľkosť pamäte: 16 KB
Frekvencia: 16 MHz
Senzory: 6x OPB 704, SRF02, SRF05, SHARP 0A41SKF05
Pohon: 2x DC motors, 1x servo VS-2
Napájanie: 6x AA
Programovací jazyk: C++
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--