Murphy

Autor(i): Mateusz Krysiak, Filip Yu Zhang, A. Zygadło

Základné údaje

Procesor: STM32F100RB
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: C
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--