David

Autor(i): Maksymilian Szumowski, Magdalena Żurawska

Základné údaje

Procesor: STM32F407, STM32F103
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: C
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--