Alpha

Autor(i): Maksymilian Szumowski

Základné údaje

Procesor: STM32F103
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: C
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: http://www.knr.meil.pw.edu.pl

Popis

--