S056

Autor(i): Jakub Mimlich

Základné údaje

Procesor: Atmega644
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: C/C++
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--