Lilianne

Autor(i): Matěj Golembiovský, Tomáš Dočekal

Základné údaje

Procesor: STM32F100
Veľkosť pamäte: 16 KB Flash, 4 KB RAM
Frekvencia: 24 MHz
Senzory: Sharp senzor překážky, senzor čáry z QRD1114
Pohon: 2x Faulhaber 2224 6V IE512
Napájanie: 2S Li-Ion, 2200 mAh
Programovací jazyk: C
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: http://rtostrava.cz

Popis

--