URPI FEI STU
FEI STU

Robotika.SK

 

NSN

Cisco

AVIR

Freescale

MicroStep

ME-Inspection SK

MicroStep-MIS

RLX
www.rlx.sk

Quark

Quark

OKO

mc2

 EE

PokynyPrihláška

Meno robota:
Autor:
Vek:
Škola, zamestanie:
Súťažná kategória:
  • Stopár
  • Myš v bludisku
  • Sklad kečupov
  • Freescale Race Challenge
  • Voľná jazda
Kontakt (adresa, tel.):
E-mail:
Aké je tu číslo? ciselko


Uzávierka prihlášok je 1. 4. 2012, 23:59:59.© 2000-2012 Robotika.SK
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel. +421 - 2 - 602 91 411.
Posledná zmena: 22. 4. 2011, 22:41:40
Zodpovedný človek: Richard Balogh.