URPI FEI STU
FEI STU

Robotika.SK

 

NSN

Cisco

AVIR

Freescale

MicroStep

ME-Inspection SK

MicroStep-MIS

RLX
www.rlx.sk

Quark

Quark

OKO

mc2

 EE

Carmagedon

Author(s) / Autor(i): Bc. Tomáš Pavlíček


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: MCF51JM64
Memory / Pamäť: 64kB
Freqency / Frekvencia: 48MHz
Sensors / Senzory: gyro
Driven by / Pohon:
Powered by / Napájanie: 15V from track
Programmed in / Programovací jazyk: C
Interesting / Zaujímavosti: main function is called DoSomeMagic()
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis© 2000-2012 Robotika.SK
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel. +421 - 2 - 602 91 411.
Posledná zmena: 14. 4. 2012, 23:06:36
Zodpovedný človek: Richard Balogh.