ISTROBOT

[Novinky] [Pravidlá] [Prihláąka] [Roboty] [Poradňa] [Archív] / English 

Prototype v3.3

Author(s) / Autor(i): Aleksander Klemenčič


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: PIC18F4455
Memory / Pamä»: 24 k
Freqency / Frekvencia: 48 MHz
Sensors / Senzory: 3 x Analog IR Receiver and IR LED + 2 x Wheel Encoder
Driven by / Pohon: Made in Hong Kong Motors
Powered by / Napájanie: 2 x Li-Ion 3,7V, 2400mAh
Programmed in / Programovací jazyk: C
Interesting / Zaujímavosti: Prototype version, still being built right now
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2010 Richard Balogh a autori.