ISTROBOT

[Novinky] [Pravidlá] [Prihláąka] [Roboty] [Poradňa] [Archív] / English 

MarWin

Author(s) / Autor(i): Filip Filakovský, Dárius Gál


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: PIC
Memory / Pamä»:
Freqency / Frekvencia: 4 MHz
Sensors / Senzory: 10 x CNY70, 1 x ultrazvuk. senzor
Driven by / Pohon: 2 x DC motory
Powered by / Napájanie: 6 x NiMH 1,2 V
Programmed in / Programovací jazyk: Assembler
Interesting / Zaujímavosti:
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2010 Richard Balogh a autori.