ISTROBOT

[Novinky] [Pravidlá] [Prihláąka] [Roboty] [Poradňa] [Archív] / English 

Lienka

Author(s) / Autor(i): Katarína Ďurčová


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: ATmega328
Memory / Pamä»: 32kB Flash
Freqency / Frekvencia: 16 MHz
Sensors / Senzory: 2xInfraLED L53F3BT,2xdotykové, ultrazvuk 40kHz
Driven by / Pohon: 2xDC motory pololu
Powered by / Napájanie: 9 V
Programmed in / Programovací jazyk: Arduino
Interesting / Zaujímavosti:
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2010 Richard Balogh a autori.