ISTROBOT

[Novinky] [Pravidlá] [Prihláąka] [Roboty] [Poradňa] [Archív] / English 

G.ENEK

Author(s) / Autor(i): Mariusz Kaczmarek, Marcin Okarma


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: ATmega8
Memory / Pamä»: 8kB
Freqency / Frekvencia: 12 MHz
Sensors / Senzory: 5x CNY70, 2x SG2BL
Driven by / Pohon: 2x servo motor
Powered by / Napájanie: Li Pol 7,4 V
Programmed in / Programovací jazyk: C
Interesting / Zaujímavosti:
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2010 Richard Balogh a autori.