ISTROBOT

[Novinky] [Pravidlá] [Prihláąka] [Roboty] [Poradňa] [Archív] / English 

Forfiter

Author(s) / Autor(i): Przemysław Elias, Michał Gazda


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: PIC18F46J50
Memory / Pamä»: 64KB
Freqency / Frekvencia: 8mhz
Sensors / Senzory: ir sharps
Driven by / Pohon: 2 DC motors
Powered by / Napájanie: Li-pol
Programmed in / Programovací jazyk: C
Interesting / Zaujímavosti:
WWW / Domáca stránka robota: www.integra.agh.edu.pl

Description / Popis


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2010 Richard Balogh a autori.