ISTROBOT

[Novinky] [Pravidlá] [Prihláška] [Roboty] [Poradňa] [Archív] / English 

Cvrček

Author(s) / Autor(i): Jozef Ondrejovič


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: ATmega 328P
Memory / Pamäť: 32kB Flash, 1kB EEPROM, 2kB RAM
Freqency / Frekvencia: 20 MHz
Sensors / Senzory: čiara 6xdvojica IR LED+fototranzistor, 2x dotykový senzor mikrospínač, kocka 40 kHz Tx - T4016, RX - R4016, náklon - gulička v skúmavke + dvojica IRTX,Rx
Driven by / Pohon: 2x DC motory Pololu 30:1
Powered by / Napájanie: 9 V DC
Programmed in / Programovací jazyk: Arduino, Asembler
Interesting / Zaujímavosti: Dostupný na Slovensku
WWW / Domáca stránka robota: www.arduino.cc

Description / Popis

Autíčko pozostáva z \"kúpenských\" dosiek Arduino-duemilanove, podvozku ArduBot a rozširujúcich dosiek vo forme univerzálnych dosiek plošných spojov. Doska Arduino-duemilanove obsahuje Procesor v pätici, USB-komunikačný systém, pre styk s PC a ICSP konektor pre prográmátor Asembleru. Harvér a softvér je voľne šíriteľný pod \"open-source\" licenciou.


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2010 Richard Balogh a autori.

Cvrček

Author(s) / Autor(i): Jozef Ondrejovič


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: ATmega 328P
Memory / Pamäť: 32kB Flash, 1kB EEPROM, 2kB RAM
Freqency / Frekvencia: 20 MHz
Sensors / Senzory: čiara 6xdvojica IR LED+fototranzistor, 2x dotykový senzor-mikrospínač, kocka 40 kHz Tx - T4016, RX - R4016, náklon - gulička v skúmavke + dvojica IR TX,Rx
Driven by / Pohon: 2x DC motory Pololu 30:1
Powered by / Napájanie:
Programmed in / Programovací jazyk: jazyk Arduino na báze C/C++, Asembler
Interesting / Zaujímavosti: Dostupný na Slovensku
WWW / Domáca stránka robota: www.arduino.cc

Description / Popis


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2010 Richard Balogh a autori.

Cvrček

Author(s) / Autor(i): Jozef Ondrejovič


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: ATmega 328P
Memory / Pamäť: 32kB Flash, 1kB EEPROM, 2kB RAM
Freqency / Frekvencia: 20 MHz
Sensors / Senzory: čiara 6xdvojica IR LED+fototranzistor, 2x dotykový senzor-mikrospínač, kocka 40 kHz Tx - T4016, RX - R4016, náklon - gulička v skúmavke + dvojica IR TX,Rx
Driven by / Pohon: 2x DC motory Pololu 30:1
Powered by / Napájanie: 9 V DC
Programmed in / Programovací jazyk: jazyk Arduino na báze C/C++, Asembler
Interesting / Zaujímavosti: Dostupný na Slovensku
WWW / Domáca stránka robota: www.arduino.cc

Description / Popis

Autíčko pozostáva z \"kúpenských\" dosiek Arduino-duemilanove, podvozku ArduBot a rozširujúcich dosiek plošných spojov. Doska Arduino-duemilanove obsahuje procesor, USB-komunikačný systém pre styk s PC a ICSP-konektor pre programátor Asembleru. Hardvér a softvér je voľne šíriteľný pod licenciou \"open-source\".


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2010 Richard Balogh a autori.