ISTROBOT

[Novinky] [Pravidlá] [Prihláška] [Roboty] [Poradňa] [Archív] / English 

[News] [Rules] [Registration] [Robots] [Ask us] [Archive] / Slovensky 

 

Organizuje

URPI FEI STU
FEI STU
Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov

InnoC.at
BEST
Robotika.SK

 

Sponzori

AVIR

MicroEpsilon

MicroStep

ME-Inspection SK

MicroStep-MIS

Freescale

Elektronické súčiastky
a komponenty pre robotiku.
RLX
www.rlx.sk

Mediálni partneri

ATP Journal

Quark

OKO

RobotRevue

mc2

Projekt podporila

APVV
 
Projekt podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Results / Výsledková listina

Index

 1. Linefollower / Stopár
 2. Micromouse / Myš v bludisku
 3. Minisumo
 4. Free style / Voľná jazda
 5. Statistics / Štatistika

Linefollower / Stopár

 1. [-:--] [-:--] [0:25]    G.ENEK (Mariusz Kaczmarek) Krakow
 2. [0:32] [0:32] [-:--]    Lenco (Andrej Lenčucha, Andrej Železňák) z Trstenej
 3. [-:--] [-:--] [0:50]    PIC (Vladimír Veselý) z Bratislavy
 4. [1:49] [0:52] [-:--]    Camerus 2 (Martin Povišer, Roman Dvořák) Robozor
 5. [-:--] [0:52] [-:--]    zenshin (Miroslav Kalinovský) z Bratislavy
 6. [-:--] [1:12] [0:53]    Frankie (Dominik Fedor) z Jakloviec
 7. [0:58] [0:59] [-:--]    jBot (Adam Heinrich) z Malých Hoštic
 8. [-:--] [-:--] [1:04]    Vulpes (Filip Liška, Jirka Jindra) Robozor
 9. [1:29] [-:--] [1:12]    Bender (Zbyněk Moravec, Adam Heinrich) z Opavy

Note: Times in seconds for each run, [-:--] means unsuccessful run (see rules). Statistics: This category registered total 51 robots. Really did particicpate only 33, and only 9 from them did succeed at least in one run. None robot did succesfully all 3 runs.

Pozn.: Časy sú v sekundách za jednotlivé pokusy, [-:--] znamená, že robot dráhu neabsolvoval celú (viď pravidlá).

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 51 robotov. Súťaže sa zúčastnilo už len 33, z toho dráhu absolvovalo aspoň raz iba 9 robotov. Z nich ani jeden nedokázal dráhu prejsť vo všetkých troch pokusoch.  
 
 
 

Micromouse / Myš v bludisku

 1. 0:34,06 s 1:[0:34,06]    roXor (Ján Hudec) z
 2. 0:38,27 s 3:[0:35,27]    Missile bot 3 (Ján Hudec) z
 3. 1:38,05 s 3:[1:11,05]    Hento (Lukáš Pariža, Juraj Slačka, Lijun Wu) z
 4. 1:43,70 s 1:[1:22,70]    Prianic 1 (Juraj Fojtík) z Vrábľov
 5. 2:10,30 s 2:[2:07,30]    RAT (Marcin Okarma) z Polska
 6. 2:11,57 s 1:[2:11,57]    Morqa (A. Lenčucha, A. Železňák) z Trstenej
 7. 2:15,80 s 1:[1:42,80]    Rubrik (Gabriel Sárközy) z Brna

The first number is so called contest time (see rules) and then the best achieved time together with the number of run. The contest time counts also the penalties for the touch of the robot and total time spent in the maze.

Statistics: This category registered 23 robots. Actually only 16 of them did contest and only 7 from them did solve the maze.

Uvedený je tzv. súťažný čas (viď pravidlá) a potom najlepší dosiahnutý čas s číslom pokusu. Súťažný čas zahŕňa aj trestné sekundy za dotyky a zohľadňujú aj celkový čas v bludiskou od štartu.

Vyčiarknuté roboty sa síce prihlásili, ale súťaže sa nezúčastnili.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 23 robotov. Súťaže sa zúčastnili už len 16, z toho cestu bludiskom našlo len 7.  
 
 
 

MiniSumo

Final / Finále

 1. Robot Boczek (Michał Gazda, Przemysław Elias) z Polska
 2. Robot Diablo (Pavol Pavlík) z Bytče
 3. Robot Merlin (Václav Králík) z Lipt. Mikuláša
 4. Robot Kamikadze (Josef Szylar) z planety Robozor
 5. Robot Romek (Łukasz Ryba),Kraków
 6. Robot DRAGON (Tomáš Pretenhofer) z Revúcej


Prehľadná tabuľka vzájomných zápasov.

Group A / Skupina A

 1. Robot Boczek (Michał Gazda, Przemysław Elias) z Polska
 2. Robot DRAGON (Tomáš Pretenhofer) z Revúcej
 3. Robot Diablo (Pavol Pavlík) z Bytče

 4. Robot Magni (Ricky Strohmeier) JECC, Deggendorf
 5. Robot Robo 2 (Martin Paulovič) z Vrábľov
 6. Robot FleshToy (David Miler) z planety Robozor
 7. Robot Prianic 2 (Miloš Fojtík) z Vrábľov
 8. Robot Yonago (Adrián Dylik) zo Svinnej
 9. Robot MTS (Andrej Lenčucha, Andrej Železňák) z Trstenej


Prehľadná tabuľka vzájomných zápasov.

Group B / Skupina B

 1. Robot Kamikadze (Josef Szylar) z planety Robozor
 2. Robot Romek (Łukasz Ryba),Kraków
 3. Robot Merlin (Václav Králík) z Lipt. Mikuláša

 4. Robot All STAR (Aleš Starý, Lukáš Lúčan) z Púchova
 5. Robot R.U.D.Y. (Michal Brezani) zo Žiliny
 6. Robot Robo 1 (Adam Erdziak) z Vrábľov
 7. Robot ST.FUN (Mariusz Kaczmarek) z Krakowa
 8. Robot HeipaFjuschniksteh (JECC team), Deggendorf
 9. Robot Mini Koks (Michał Gazda, Przemysław Elias) z PolskaPrehľadná tabuľka vzájomných zápasov.

Not participate / Hnutie nezúčastnených

Statistics: Total 29 robots did register, only 18 did come. Robots were divided into the 2 groups, finale enters 3 best from each group.

Štatistika: Prihlásilo sa spolu 29 robotov. Súťaže sa zúčastnilo len 18, ktorí súťažili v dvoch skupinách, z každej postúpili traja najlepší do finále.  
 
 
 

Free style / Voľná jazda

 1. Robot Zdeno Chára (Krúžok robotiky na CZŠ sv. Františka) z Bratislavy
 2. Robot ČOV (Krúžok robotiky na Gymnáziu Jura Hronca) z Bratislava
 3. Robot Robotické rameno (Filip Tóth, Pavol Krasňanský) z FEI a SjF STU

Note: First three places are the jury decision based on the presentation, poster and technical design. Other places were not determined.

Pozn.: Prvé tri miesta určila porota na základe prezentácie, posteru a technického riešenia. Ďalšie poradie nebolo určené.

Jury price / Cena poroty

Statistics / Štatistiky

Total numbers of 76 robots did participate:

Napokon teda súťažilo 76 robotov:

Number of contestants / Počet súťažiacich:

Pripomienky a sťažnosti: balogh slimacik elf.stuba.sk

Comments send to: balogh [at] elf.stuba.sk© 2000-2010 Robotika.SK
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel. +421 - 2 - 602 91 411.
Posledná zmena: 21. 4. 2010, 13:14:14
Zodpovedný človek: Richard Balogh.