[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

Robotické rameno

Author(s) / Autor(i): Filip Tóth, Pavol Krasňanský


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: 6 x ATmega8, ATmega128
Memory / Pamäť: 6 x 8KB, 128KB
Freqency / Frekvencia: 14,7456 MHz
Sensors / Senzory: 4x DB-MAB25 elektromagneticky rotačný enkodér
Driven by / Pohon: 5x HS-7955TG, Tonegava PS-050
Powered by / Napájanie: externý zdroj
Programmed in / Programovací jazyk: C pre AVR
Interesting / Zaujímavosti: má 6 stupňov voľnosti
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis

Cieľom práce bolo navrhnúť a realizovať mechaniku a riadiacu elektroniku pre konkrétne robotické zariadenie. Jedná sa o robotický manipulátor so sériovou kinematickou štruktúrou. Robot má celkovo šesť stupňov voľnosti. Tri stupne predstavuje rameno robota a ďalšie tri stupne zápästie. Ako koncový efektor je použité chápadlo. Elektroniku pre samostatný robotický manipulátor bolo potrebné navrhnúť tak, aby sa elektricky dala prepojiť zo štandardným hardvérom a softvérom, ktorý má bežne k dispozícií väčšina laboratórií Slovenskej technickej univerzity orientovaných na automatizáciu. Podobný robotický manipulátor bude v budúcnosti súčasťou mobilného robota s holonómnym podvozkom.


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2010 Richard Balogh a autori.