[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

ČOV

Author(s) / Autor(i): Krúžok robotiky na Gymnáziu Jura Hronca: Peter Vašút, Michal Fikar, Martin Fikar, Mikuláš Cebecauer, Ľuboš Miklošovič


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: Arm7
Memory / Pamäť: 256kB Flash / 64kB RAM
Freqency / Frekvencia: 48 MHz
Sensors / Senzory: kompas
Driven by / Pohon: 2x lego motor
Powered by / Napájanie: 7,4V aku 1500 mAh
Programmed in / Programovací jazyk: NXC
Interesting / Zaujímavosti: Pláva na vode
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis

Robot pláva na vodnej ploche, dokáže sa orientovať pomocou kompasu. Sleduje daný smer, ktorý si vie aj sám meniť. Na displeji zobrazuje zvolený smer, aktuálny smer, ich rozdiel a grafický kompas.


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2010 Richard Balogh a autori.