[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

TWAIN DeLorean

Author(s) / Autor(i): Ferran Gascon Burgada and Clemente Tort Barbero


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: dsPIC30F4011
Memory / Pamä»:
Freqency / Frekvencia: 30MHz
Sensors / Senzory: 16 x CNY70 and 1 x GP2D12
Driven by / Pohon: 2 faulhaber motors
Powered by / Napájanie: 2 lipos of 11,1V
Programmed in / Programovací jazyk: C
Interesting / Zaujímavosti:
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2009 Richard Balogh a autori.