[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

PIC

Author(s) / Autor(i):


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: AT mega 8 + AT Mega 32
Memory / Pamä»:
Freqency / Frekvencia: 16 MHz
Sensors / Senzory: 7*CNY70
Driven by / Pohon: LEGO motory
Powered by / Napájanie: 7,2 V
Programmed in / Programovací jazyk: C
Interesting / Zaujímavosti:
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2009 Richard Balogh a autori.