[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

Flash Toy

Author(s) / Autor(i): David Miler Robozor


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: PIC 16F877-20/P
Memory / Pamä»: 368byte
Freqency / Frekvencia: 20mhz
Sensors / Senzory: 2x SHARP 2YOA2I, 3x QRB1134, 1x LV-MaxSonar-EZ4 MaxBotix Inc. LV-MaxSonar-EZ4
Driven by / Pohon: 2x special speed servo
Powered by / Napájanie: servo=6x 1,2 V, PIC=1x 9 V
Programmed in / Programovací jazyk: C
Interesting / Zaujímavosti: Je poháněn servy.
WWW / Domáca stránka robota: www.robozor.cz

Description / Popis


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2009 Richard Balogh a autori.