[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

DDR!

Author(s) / Autor(i): Alexander Sütő


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: AT89C2051
Memory / Pamä»: 2KB
Freqency / Frekvencia: 12MHz
Sensors / Senzory: infra
Driven by / Pohon: servo
Powered by / Napájanie: 6x1,2AAA
Programmed in / Programovací jazyk: ASM
Interesting / Zaujímavosti:
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis


[Novinky] [Pravidlá] [Prihláąka] [Roboty] [Poradňa] [Archív] / English © 2000-2009 Robotika.SK
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel. +421 - 2 - 602 91 411.
Posledná zmena: 20. 2. 2009, 20:05:34
Zodpovedný človek: Richard Balogh.