[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

Anna

Author(s) / Autor(i): Peter Kuȇk


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: Atmel ATmega8
Memory / Pamä»: Flash 8KB Ram 1KB
Freqency / Frekvencia: 16MHz
Sensors / Senzory: 4x Infracervene 2dopredu 1dolava a 1 doprava
Driven by / Pohon: 2x9V jednosmerny motor z magnetofonu
Powered by / Napájanie: 2 alebo 3 LiIon akumulatory
Programmed in / Programovací jazyk: C (avr-gcc)
Interesting / Zaujímavosti:
WWW / Domáca stránka robota: sprite.edi.fmph.uniba.sk/~kutak/robot/anna4.html

Description / Popis


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2008 Richard Balogh a autori.