[Novinky] [Pravidlá] [Roboti] [Poradňa] [Archív]

Cestovné v bratislavskej MHD

Zásady používania cestovných lístkov Dopravného podniku Bratislava

Cestovné lístky sú prestupné, kupujú sa mimo vozidla (automaty, novinové stánky) a majú časovo obmedzenú platnosť. Po nástupe do vozidla je cestujúci povinný označiť lístok v strojčeku pri dverách (na lístok sa vytlačí čas nástupu a kód zastávky).
    Doba  |  Obyčajné   |   Zľavnené    | Víkendová 
   platnosti | cestovné a pes | cestovné a batožina | platnosť 
   ---------------------------------------------------------------
    10 min  |  14,- Sk   |    7,- Sk    | 10 min
    30 min  |  18,- Sk   |    9,- Sk    | 45 min
    60 min  |  22,- Sk   |    11,- Sk    | 90 min
   ---------------------------------------------------------------

       Prestupné cestovné lístky na jednu cestu. 
Okrem toho existujú lístky na viac ciest (napr. 4 x 30 min za 66,- Sk), kombinované lístky (napr. 1 x 30 min + batožina za 33,- Sk) a turistické cestovné lístky (napr. 24 hodinový za 90,- Sk).

Nárok na zľavu na jednotlivú jazdu a na zľavnené cestovné majú deti do 16 rokov veku bez preukážky na zľavu a žiaci a študenti základných až vysokých škôl na základe preukazu o zľave, ktorý im vydá DPB a.s. po predložení dokladu o návšteve školy.

Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka je 1.400,-Sk, za nezaplatenie dovozného na prepravu batožiny je pokuta 75,-Sk.

Plateniu dovozného podliehajú príručné batožiny:

 1. s rozmermi väčšími ako 30 x 40 x 60 cm,
 2. tvaru valca s dĺžkou nad 150 cm s priemerom väčším ako 20 cm,
 3. tvaru dosky s rozmermi väčšími ako 5 x 80 x 100 cm.
Príručná batožina, za ktorú je cestujúci povinný zaplatiť dovozné, je aj taký predmet, u ktorého čo len jeden rozmer presahuje uvedené rozmery.

Ďalšie informácie (napr. vzory cestovných lístkov) sú na stránkach prepravcu.


[Naspäť...]


[Novinky] [Pravidlá] [Roboti] [Poradňa] [Archív]

Posledná zmena údajov: 27. augusta 2003