[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

Prehľad ubytovania a stravovania

Študentský domov Jura Hronca

Tu ubytovaní účastníci majú rezerváciu od 26. do 28. apríla. Druhý nocľah si hradíte sami priamo na recepcii. Cena je 390,- Sk.
Adresa:
Bernolákova 1
811 07 Bratislava 1

Tel.:
+421 - 2 - 524 97 721
Dopravné spojenie:
električky:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14

autobusy:
31, 34, 39, 94, 181
Od centra:
5 minút
Ďalšie informácie...
1	Marek Sárený		Chlebnice
2	Lukáš Spišiak		Chlebnice
		
3	Karolko Pauchly		Chlebnice
4	PaeDr. Karol Pauchly	Chlebnice
		
5	Ján Bačík		Košice
6	Jozef Menda		Košice
		
7	Dárius Gál		Košice
8	František Haško		Košice
		
9	Ing. Josef Szylar	České Budějovice, ČR
10	Jozef Szylar ml.	České Budějovice, ČR
		
11	Ing. Martin Kákona	Soběslav, ČR
12	Jakub Kákona		Soběslav, ČR
		
13	Milan Horkel		České Budějovice, ČR
14	Ondřej Kluger		České Budějovice, ČR
		
15	Pavel Bratršovský	České Budějovice, ČR
16	Jens Rudel		Heilbronn, DE

Študentský domov Svoradov

Tu ubytovaní účastníci majú rezerváciu od 26. do 27. apríla.
Adresa:
Svoradova 13
811 03 Bratislava 1

Tel.:
+421 - 2 - 544 11 908
Dopravné spojenie:
trolejbusy:
203, 207
Od centra:
5 minút
Ďalšie informácie...
 1	Lukáš Pastory		Žilina
 2	Michal Florian		Žilina
		
 3	Tarek Alchaaer		Žilina
 4	Lukáš Čechovič		Žilina
		
 5	Branislav Baran		Košice
 6	Tomáš Baran 		Košice
 7	Radek Langer		Praha, ČR
 8	Tomáš Vavruš		Trenčín
 9	Zdeno Obdržal		Trenčín
10	Vladimír Vranák		Trenčín
11	Ján Urbančok		Trenčín
12	Michal Hejsek		ČR
13	Barbora Matějíčková	ČR

V prípade, že nádete nejaké nezrovnalosti, alebo vôbec nie ste uvedení v zozname, okamžite mi dajte vedieť!

Stravovanie

Ak v utorok stihnete prísť na fakultu do 17:00 hod, môžete si na poukaz v hodnote 51,-Sk kúpiť nejaké jedlo v Bufete u Papagája na našej fakulte. Ak to nestihnete, poukaz vám ostane na ďalší deň. V deň súťaže môžete použiť na raňajky ďalší poukaz v hodnote 51,- Sk. Obed máte rezervovaný v školskej jedálni na našej fakulte. Na internátoch, kde budete spať, sa žiaľ (alebo našťastie ;-) stravovať nedá. V okolí je ale dosť obchodov aj bufetov. Večera v deň súťaže už nie je zabezpečená.

Okrem toho bude priamo na súťaži k dispozícii malé občerstvenie a pitivo.

[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]KAR      RLX

MS-MIS

DATALAN

© 2005 Katedra automatizácie a regulácie FEI STU
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel. +421 - 2 - 602 91 411.
Posledná zmena: 16. mravca 2005. 00:00:01.
Zodpovedný človek: Richard Balogh.