Správa o priebehu
2. ročníka súťaže robotov (III)

Technické zabezpečenieNa obsah

Dráhy

Stopár

Dráhu na stopára sme vyrobili z obyčajnej čiernej izolačnej pásky šírky 15 mm. Nalepili sme ju na biele drevotrieskové dosky tak, aby spĺňala požadované podmienky (polomery oblúkov a pod.). Prerušenie bolo dlhé 8,5 cm, tunel mal 26 x 40 x 60 cm a prekážka bola tehla.

Celkový tvar je na obrázku.

Myš v bludisku

Bludisko bolo postavené z čiernej drevotrieskovej dosky, v ktorej je vyvŕtaná sieť 5 mm otvorov, do ktorých sa zasúvajú jednotlivé steny bludiska. Tie sú z preglejky a natreté na bielo, zhora na červeno. Celkom sme spotrebovali 162 doštičiek na steny.

Tvar labyrintu nevyužil celú plochu, v podstate bol len rozmerov 12 x 12. Okrem toho sa ňom dalo použiť pravidlo pravej či ľavej ruky. To všetko preto, lebo sme po vlaňajšom neúspechu chceli vidieť v cieli aspoň jedného robota.

Ako nájsť tú správnu cestu si môžete skúsiť aj vy.

Časomiera

Po tom, čo doštudoval konštruktér časomiery z predošlých ročníkov Ing. Michal Semančík, ostalo všetko visieť vo vzduchu. Vlani sme navyše nepotrebovali časomieru na Bludisko. Tú sa podujal zostrojiť Dušan Ďurina. Všetko pekne fungovalo, až do chvíle, keď sme sa od súťažiacich dozvedeli, že ich robot používa na navigáciu po bludisku presne ten istý obvod ako my. Takže bolo reálne nebezpečenstvo, že ich vysielač by zachytila naša časomiera a zmerala by im celkom iné časy... A tak sa meralo ručne. Aspoň sa porota nemôže sťažovať, že ich úloha bola na súťaži len formálna.

Na Stopára sme použili tri priemyselné infrasnímače Visolux, aby sme mohli merať aj medzičas. Ale stále nám chýbalo to PLC S7-300, na ktoré bývali dovtedy pripojené.

Tak sme ich pripojili cez oddeľovaciu dosku s optočlenmi na univerzálnu V/V kartu Advantech PCL-812PG (16xAin, 2xAout, 16xDin, 16xDout) a údaje sme vyhodnocovali programom v prostredí Control Web 2000. Program za jeden víkend stvoril Stano Kochan, t.č. civilný vojak na našej katedre. Oproti predošlým ročníkom sme mali k dispozícii aj automatický zápis do súboru, vyberanie súťažiacich zo zonamu a podobné fajnovosti. Bohužiaľ sa nám nepodarilo okno s časomierou vlepiť do celkového záberu videokamery, ktorý sa premietal na veľkoplošnú obrazovku v posluchárni. Samotné zapojenie a obsluhu počas súťaže mal na starosti Oto Kužma. Aj na obrázku vidíte, že to bral celkom vážne.

Potleskomer

Meranie intenzity potlesku pre kategóriu Voľná jazda zabezpečil hlukomerom technik z firmy Studio 5. Takéto zariadenie používajú pri Karaoke show.

Prenos na internet

Priamy prenos na internet zabezpečovali Michal Abelovský a Miloš Beňadik. Sieť (UTP) bola do posluchárne AB-300 zavedená už minulý rok pri 1. ročníku súťaže. Za to ďakujeme hlavne Výpočtovému stredisku FEI STU, ktoré nám zriadilo aj potrebné pripojenie.

Na samotný priamy prenos bola využitá technológia MS Windows Media Screen Technology. Princíp je nasledovný. V posluchárni sa nachádzal počítač (P4, 1GHz, 40GB, zvuková karta onboard a TV karta). Zdroj zvuku bol mikrofón pripojený do vstupu MIC (slabé zosilnenie, preto ten slabý zvuk), jingle a podmazy bežali z Winampu. Video vstupom do TV karty bol signál z videokamery (Composite Video), ktorú nám zapožičalo Lokálne stredisko dištančného vzdelávania. Obraz a zvuk spracovával Microsoft Windows Media Encoder 7, ktorý zabezpečoval komprimáciu, archivovanie a posielanie obrazu na Windows Media server (Miloš Beňadik) v troch kvalitách (48kbs - 100kbs). Media server potom posielal video na jednotlivé klientské prehliadače (počas priebehu súťaže ich bolo okolo 300).
Dnes si môžete pozrieť aspoň zostrih z tohoto prenosu.

Prehľad médiíNa obsah

Sem umiestnime prehľadovú tabuľku, kde a kedy o nás informovali v novinách, časopisoch, rozhlase či televízii. K tomu je potrebná aj Vaša pomoc. Ak ste niekde niečo zazreli, dajte mi, prosím, vedieť balogh@elf.stuba.sk).KAR MS-MIS DATALAN


© 2002 Richard Balogh
Posledná zmena: 19. mája 2002.