Správa o priebehu
2. ročníka súťaže robotov

Obsah

 1. Správa o priebehu
 2. Porota
 3. Výsledky
 4. Technické zabezpečenie
 5. Prehľad médií

Sprava o priebehuNa začiatok

Druhý ročník súťaže mobilných autonómnych robotov, ktorý organizovala Katedra automatizácie a regulácie FEI STU v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou Datalan sa tento rok skutočne vydaril.

Po vlaňajšom ročníku so štyrmi robotmi sa v utorok, 23. apríla 2002 na štart prihlásilo celkom 23 súťažiacich so svojimi 15 robotmi.

Je síce pravda, že nie všetky výtvory dokázali úspešne dôjsť až do cieľa, ale prítomným divákom určite poskkytli dostatok zábavy. Tí, čo nemohli prísť osobne, sledovali celú súťaž v priamom prenose na adrese www.robotika.sk. Celou súťažou sprevádzal moderátor relácie ZEM z TV Markíza Tomáš Szalay (obr. vľavo).

Pozrime sa na priebeh súťaže v jednotlivých kategóriách. Prvou bol Stopár -- už podľa názvu vidno, že úlohou súťažného robota bolo prejsť od štartu až po cieľ len po stope -- čiernej čiare na svetlom podklade. Keďže takáto úloha by bola predsa len príliš jednoduchá, úlohu sme súťažiacim sťažili krátkym 10 cm prerušením čiary, tunelom v ktorom dráha navyše menila smer a napokon tehlou položenou naprieč dráhy, ktorú mal robot obísť. Z deviatich robotov prihlásených do tejto kategórie sa so všetkými nástrahami dokázali popasovať len štyria.

Z nich do cieľa prišiel najrýchlejšie - za 32,44 sekundy - robot Kubrt pána Karla Kotrby (37) z Česka (obr. vpravo). Pri preberaní ceny svoje víťazstvo komentoval vetou: "I důchodci si mohou hrát..."

Oproti vlaňajšiemu ročníku sme zaznamenali výrazný nárast počtu účastníkov i technickej kvality. Prerušenie čiary v dĺžke asi 10 cm ani tunel v ktorom dráha menila smer nespôsobovali väčšie problémy, ale práve tehla -- prekážka, ktorú bolo treba obísť bola napokon priveľkým problémom pre päť z deviatich prihlásených robotov. Z tých štyroch, čo dokázali prejsť celú dráhu skončil druhý CyberBug III vlaňajšieho víťaza Jopyho Hečku (28). Tretí skončil Wild Pig I, ktorého priniesol až päťčlenný tím zo SPŠE K. Adlera v Bratislave Milan Švingál, Peter Balogh, Matúš Lichanec, Martin Karšay a Petra Čižmáriková.

V druhej súťažnej kategórii -- Myš v bludisku sa našli až štyria odvážni konštruktéri, ktorí svoje výtvory vpustili do labyrintu. Z nich sa dvom dokonca podarilo prísť až do stredového štvorca, v ktorom bol cieľ. Bez pomocných ľudských postrčení to však zatiaľ nešlo a tak porota udeľovala aj trestné sekundy. Zvíťazil Bluďo Jána Žižku, Michala Malého a Vladimíra Repiského z Gymnázia v Žiari nad Hronom, ale v bludisku chodil radšej bez toho elegantného kabátika, ktorý vidíte na obrázku, aby ušetril cenné sekundy. Len o niečo pomalší bol robot Sergej Mateja Jakuša z FEI STU v Bratislave. Oba roboty hľadali cestu bludiskom pomocou pravidla ľavej ruky, takže ešte stále je čo vylepšovať, pretože do stredu viedla aj iná, oveľa kratšia cesta. Môžete si ju skúsiť nájsť sami na obrázku.

V prestávke medzi súťažnými disciplínami odznela informácia o Robotických prázdninách, čo je akcia pre záujemcov o prehĺbenie teoretických i praktických informácií o robotike.

V druhej prestávke pred poslednou súťažnou kategóriou sa diváci dozvedeli o činnosti Ústavu automatizační a měřící techniky ÚAMT pri VUT Brno. Ich tím Robohemia pred nedávnom zvíťazil v Európskom pohári robotického futbalu.

Celá akcia vyvrcholila diváckou súťažou o najzaujímavejšieho robota v kategórii Voľná jazda. Hoci každý súťažiaci by si zaslúžil zvláštnu cenu, diváci svojim potleskom o sile 101 dB rozhodli o víťazstve robota Idler (obr. vľavo dole), ktorý zostrojil študent SjF TU Košice Martin Nemec. Jeho najťažšou súčiastkou je cca 2 kg ťažké olovené závažie, ktoré sa pri pohybe premiestňuje a postupne prenášaním hmotnosti odľahčuje jednotlivé noh, takže sa môžu dvíhať a presúvať. Autor najprv stvoril matematický model robota, potom ho nakreslil v AutoCade a napokon aj zostrojil, aby si overil správnosť svojich výpočtov. Netradičný pohyb robota zaslúžene zožal najväčší potlesk.

Len málo delilo od víťazstva mechanické rameno, ktorému jeho konštruktéri Juraj Ečery a Martin Urbánek zo SPŠ Elektrotechnickej v Novej Dubnici dali názov Foxter (obr. vpravo hore). Nebol síce celkom autonómny, riadil ho totiž jeden z autorov, ale pri predvádzaní zložil z kociek malú vežičku a na jej vrch uložil guľku, čím si vyslúžil priazeň divákov.

Víťazi všetkých troch kategórií si odniesli ceny, ktoré do súťaže venoval spoluorganizátor -- spoločnosť Datalan. Občerstvenie pre súťažiacich zasa poskytla firma MicroStep -- MIS.

Ing. Richard BALOGH
balogh@elf.stuba.sk
KAR FEI STU
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

PorotaNa začiatok

Nad priebehom súťaže bdeli starostlivé oči poroty, ktorú tvorilo 5 odborníkov    zľava oprava:
	Ing. Jozef Dúbravský    KAR FEI STU
	Ing. Zdenko Kučerák    Datalan, a.s.
	Ing. Ján Kardoš      KAR FEI STU
	Mgr. Andrej Lúčny     MicroStep - MIS
	Rudolf Kinder       študent 4. AUTO FEI


Pokračovanie...   KAR MS-MIS DATALAN


© 2002 Richard Balogh
Posledná zmena: 19. mája 2002.