Terminaátor


Autor: Peter Trnovský

®iaµ, nezachoval sa ani jeden jediný obrázok. Koniec-koncov, ani robot...


[Naspä»] [Obsah] [Domov]© 2002 Richard Balogh
Posledná zmena: 19. septembra 2001.