Kubrt v 1.2


Autor: Karel Kotrba

Tento dokument popisuje autonomní robot s diferenciálním řízením Kubrt. Zabývá se popisem jednotlivých hlavních bloků, popisuje programové vybavení a jeho činnost. Hlavním účelem robota bylo ověření principů a naprogramování pro účast na soutěži ve sledování čáry ­ Path Follower. Jako vedlejší aplikace je robot využíván s různými obslužnými programy a jinými čidly jako hračka. Tento popis se věnuje variantě Path Follower.

Popis robota

Úvod

Hlavní charakteristiky robota