Katedra automatizácie a regulácie
Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
vyhlasuje

prvý ročník súťaže
mobilných autonómnych robotov
25. apríla 2001

Novinky

8. 3. 2001
Zriadili sme stránku s obrázkami robotov prihlásených do súťaže. Zatiaľ ich tam nie je veľa, preto mi prosím pošlite nejaký stručný popis, prípadne obrázok Vášho robota.

27. 2. 2001
Termín súťaže je stanovený na 25. apríla 2001. Súťaž prebehne na Fakulte Elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (Ilkovičova 3) v miestnosti AB-300 s prenosom do susednej posluchárne (v prípade veľkého záujmu).

Dúfam, že dovtedy robota stihnete dokončiť. Presný začiatok závisí od skutočného počtu účastníkov, ale pravdepodobne dopoludnia (8:00 -- 12:00) prebehnú predkolá a finále bude po 14:00 hod až do kedy bude treba.

Pre zaujímavosť uvádzame počet prihlásených do jednotlivých kategórií:

  Pathfollower  15 (od 17 do 40 rokov)
  Micromouse    6 (od 17 do 26 rokov)
  Voľná jazda   4 (od 20 do 22 rokov)
Ako vidíte, najma v prvej kategórií bude skutočne napínavá situácia, ak naozaj všetci svojho robota dokončia. 20. 2. 2001
Na stránke sme zriadili rubriku Poradňa, kde sa dozviete odpovede na Vaše najčasatejšie otázky.

1. Pathfollower

Cieľom súťažiaceho v tejto kategórii je zostrojiť mikropočítačom riadeného autonómneho robota, ktorý čo najrýchlejšie prejde určenú dráhu a zdolá všetky jej nástrahy. Trasa je daná namaľovaným tmavým pruhom šírky 15 mm na svetlom podklade. Na dráhe sú umiestnené rozličné prekážky, napríklad tunel, tehlička, ktorú treba obísť a pod. Úlohou robota nie je nájsť správnu cestu (nebudú žiadne križovatky a odbočky), ale výhradne sledovať namaľovanú čiaru.

Podrobnosti...

2. Micromouse

Cieľom súťažiaceho je zostrojiť mikropočítačom riadeného autonómneho robota - myš, ktorá dokáže prejsť zadané bludisko a nájsť cieľ v čo najkratšom čase.

Bludisko tvorí 16×16 základných štvorcov rozmerov 18×18 cm. Steny bludiska sú 5 cm vysoké a 1,2 cm hrubé. Cestičky medzi stenami sú široké 16,8 cm. Steny bludiska sú zboku biele, horná strana steny je červená. Podlaha bludiska bude čierna. Povrch stien bludiska odráža infračervené svetlo a povrch podlahy ho pohlcuje. Štart bude v jednom z rohových štvorčekov, cieľ bude v strede. V bludisku nebudú izolované ostrovy, takže sa dá použiť pravidlo pravej ruky.

Myš musí byť autonómna, max. rozmerov 25×25 cm. Počas 15 minút v bludisku sa môže myš 10 krát pokúsiť prejsť od začiatku do cieľa, pričom môže hľadať optimálnu trasu.

Podrobnosti...

3. Voľná jazda

Táto kategória je určená na predvádzanie výrobkov, ktoré nespadajú do prvých dvoch kategórií. Obmedzenia nie sú žiadne, s výnimkou dodržania bezpečnostných predpisov. Každý súťažiaci môže počas 5 minút predviesť všetko, čo jeho robot dokáže. Jeho výkon ocenia diváci potleskom, zvíťazí robot, ktorý získa najsilnejší potlesk.

Organizačné pokyny pre všetky kategórie

Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci a tímy (max. 5 členné). Vek ani zamestanie súťažiacich nie je obmedzené, ale v prípade, že súťažiaci predstaví robota ktorý je výnimočne nákladný, porota ho môže preradiť do kategórie voľná jazda.

Víťazný robot v každej kategórii získa jednu z cien, ktoré do súťaže venovali sponzori. Nad priebehom súťaže a dodržiavaním pravidiel bude bdieť porota, zložená zo zástupcov fakulty, študentov a sponzorov.

Súťaž môže byť doplnená ukážkami profesionálnych robotov, prípadne demonštráciami sponzorujúcich firiem.

Konštrukcia a materiály

Na konštrukciu sa nekladú žiadne obmedzenia. Jedinou požiadavkou je to, aby robot bol výrobkom súťažiaceho (súťažiacich). To nevylučuje komerčné stavebnice (LEGO, Fischertechnik), iba hotové výrobky.

Senzorika

Nie sú kladené žiadne obmedzenia na typ, počet a rozmery použitých snímačov, ak neporušujú iné pravidlá. Súťažiaci nesmú použiť žiadne vonkajšie pomôcky na zlepšenie navigácie (nálepky, značky, zrkadielka,...)

Elektronika

Žiadna časť robota nesmie pracovať s väčším napätím ako je 24V. Celková spotreba by nemala byť viac ako 20A. Výnimky z tohto pravidla schvaľuje porota. Všetky riadiace obvody musia byť súčasťou robota, nie je možné riadiť jeho pohyb napríklad z externého PC pripojeného či už káblom, alebo bezdrôtovo.

Na použité elektronické súčiastky nie je žiadne obmedzenie. Zdroje energie sú problém súťažiacich.

Kedy a kde?

Súťaž bude prebiehať v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky na Ilkovičovej 3 v Bratislave v máji 2001. Účastníci budú mať možnosť otestovať dráhu (pravdaže nie jej súťažný tvar) v stanovených termínoch a deň pred súťažou.

Podpora účastníkov

Organizátor (KAR) umožní prihláseným účastníkom pracovať na zariadeniach KAR a podľa možnosti ich bude pri konštrukcii podporovať. Mimobratislavským účastníkom pomôžeme zabezpečiť ubytovanie. Sponzori môžu súťažiacim, ktorí o to požiadajú, prispieť na časť nákladov na cestovné a ubytovanie.

Informácie a prihlášky

Podrobné pravidlá pre jednotlivé kategórie môžete získať na adrese organizátorov, alebo na internetovej stránke, venovanej súťaži

http://www.kar.elf.stuba.sk/contest

Tu nájdete pravidlá, konštrukčné návody, rady, inšpiračné obrázky a odkazy na podobné súťaže vo svete.

Prihláška

Tu bol kedysi prihlasovací formulár, ale prihlášky sme už uzavreli. Takže sa tu objaví znova až ďalší rok...

Súťaž sponzorujú

Katedra automatizácie a regulácie FEI STU, Volkswagen Slovakia, Microstep-MIS a Datalan, s.r.o.


O túto stránku sa stará a je za ňu zodpovedný: Richard Balogh. Posledná zmena: 8. marca 2001

© 2001 Katedra automatizácie a regulácie FEI STU
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava