Obr. 13. Poslucháreň praskala vo švíkoch

Naspä


2000 © Katedra automatizácie a regulácie FEI STU.
Posledná zmena: 16. augusta 2000. Pripomienky: balogh@elf.stuba.sk