Obr. 7. Úvodné slovo má prof. Ladislav Jurišica

Naspäť


2000 © Katedra automatizácie a regulácie FEI STU.
Posledná zmena: 16. augusta 2000. Pripomienky: balogh@elf.stuba.sk