Súťažiaci

Zatiaľ sa prihlásili títo súťažiaci:

Ďakujem súťažiacim za poskytnutie fotografií konštrukcií v prípravnej fáze. Dúfam, že keď už sú tu zverejnení, tak sa nedajú zahanbiť a dotiahnu to až do súťaže... A ostatní tieto obrázky dúfam pochopia ako výzvu a prihlásia sa tiež. Ešte máte pár dní času!

Naspäť


2000 © Katedra automatizácie a regulácie FEI STU.