Registrácia a prihlášky

Predbežnú prihlášku treba odovzdať do 1. februára 2000. Uzávierka záväzných prihlášok je 30. apríla 2000. Informácie, propozície a prihlášky: Ing. Richard Balogh, KAR, D-511, balogh@elf.stuba.sk.

Prihláška

Meno robota:
Autor:
Odbor, ročník:
Rozmery robota:
Kontakt (mail, adresa):

Naspäť


1999 © Katedra automatizácie a regulácie FEI STU.